Logga in

Skapa Konto

Utprovare/beställare

Ange information för beställaren

Konto

Ange konto information


Stäng
Pelott medialt
LHM: längd horisontellt från hälsenan (1) till pelottmitt medialt (2)
LVM: längd vertikalt från pelottmitt medialt (2) till fotsulans plan (3)
Pelott lateralt
LHL: längd horisontellt från hälsenan (1) till pelottmitt lateralt (2)
LVL: längd vertikalt från pelottmitt lateralt (2) till fotsulans plan (3)
Stäng