Logga in

Information om Inverdia AB:s hantering av personuppgifter (GDPR)

 

Syfte

Inverdia bedriver en handelsrörelse med medicinska produkter. Våra kunder är offentlig sjukvård, apotek, privat sjukvård, återförsäljare och privatpersoner. För att vi ska kunna utföra våra leveransåtaganden behöver vi registrera uppgifter om privatpersoner och hålla dem i register. Nedan följer en beskrivning av hur personuppgifterna hanteras kopplat till kundkategori.

 

Privatpersons rättighet

Du har alltid rätt att:

  1. begära ut de uppgifter som vi har registrerade
  2. få felaktiga uppgifter rättade
  3. begära radering av uppgifter (undantaget är uppgifter som vi enligt lag måste behålla)
  4. återkalla samtycke till användningen av uppgifterna
  5. under vissa förutsättningar få dina uppgifter överförda (så kallad portabilitet)

 

Förteckning över Inverdia AB:s behandling av personuppgifter om dig

KundkategoriVilka uppgifter?Grund och överföring till annan organisationGår det att genomföra leverans utan registrering av personupHur länge sparas uppgifterna för det angivna ändamålet?
Offentlig sjukvård1.Personnummer
2.Namn
3.Adress
4.Uppgift om sjukdom
5.Kroppsmått
6.Produktval
2.Namn
5.Kroppsmått
6.Produktval
Ja, anonymisering med t.ex. nummer istället för personuppgifterI två år från mottagningsdatumet. Därefter raderas de.
ApotekInga uppgifter
Privat sjukvård1.Personnummer
2.Namn
3.Adress
4.Uppgift om sjukdom
5.Kroppsmått
6.Produktval
2.Namn
5.Kroppsmått
6.Produktval
Ja, anonymisering med t.ex. nummer istället för personuppgifterI två år från mottagningsdatumet. Därefter raderas de.
Återförsäljare2.Namn
5.Kroppsmått
6.Produktval
2.Namn
5.Kroppsmått
6.Produktval
Ja, anonymisering med t.ex. nummer istället för personuppgifterI två år från mottagningsdatumet. Därefter raderas de.
Privatpersoner2.Namn
3.Adress
6.Produktval
7.Bankuppgifter
Enligt bokföringslagen i 7 år från köpedatum.

 

Inverdia dok nr B5 ver 1; 20180524.

Stäng
Pelott medialt
LHM: längd horisontellt från hälsenan (1) till pelottmitt medialt (2)
LVM: längd vertikalt från pelottmitt medialt (2) till fotsulans plan (3)
Pelott lateralt
LHL: längd horisontellt från hälsenan (1) till pelottmitt lateralt (2)
LVL: längd vertikalt från pelottmitt lateralt (2) till fotsulans plan (3)
Stäng