Logga in

Välkommen till Inverdias beställningstjänst för kompressionsartiklar!

 

Denna tjänst är tillgänglig för personer som i sin tjänsteutövning beställer kompressionsartiklar och omfattar personbunden inloggning varefter beställningar kan göras. Tjänsten möjliggör att tidigare beställningar arkiveras om patienten/kund lämnat sitt medgivande. Första steget är ansökan om inloggningskonto – se i marginalen till vänster – meddelande om att kontot har öppnats sänds per epost och tar ca tre dagar.

Med vänliga hälsningar

Team Inverdia

Stäng
LMA: horisontellt från malleolmitt medialt till malleolmitt lateralt
LMO: vertikalt från malleolmitt medialt till malleolmitt lateralt
LPA: horisontellt från pelottmitt medialt till pelottmitt lateralt
LPO: vertikalt från pelottmitt mediallt till pelottmitt lateralt
Stäng