Logga in

Villkor för inloggningskonto (benämns ”konto” nedan)

 

  1. Kontot är personligt och får inte överlåtas.
  2. Kontoinnehavaren ansvarar för att inte inloggningsuppgifter blir tillgängliga för tredje person.
  3. Uppgifter om innehavaren av kontot måste alltid vara de gällande.
  4. Kontot är avsett för användning i samband med tjänsteutövning, inte för privata ändamål. Om innehavaren av kontot ändrar anställning där beställning av kompressionsartiklar inte längre är aktuellt ska Inverdia kontaktas.
  5. I det fall avvikelse görs från punkterna 1-4 ovan har Inverdia rätt att omedelbart avsluta kontot.
  6. Kontoinnehavaren godkänner också att bli kontaktad och att mottaga produktinformation via angiven epostadress.

 

Inverdia AB

Stäng
Pelott medialt
LHM: längd horisontellt från hälsenan (1) till pelottmitt medialt (2)
LVM: längd vertikalt från pelottmitt medialt (2) till fotsulans plan (3)
Pelott lateralt
LHL: längd horisontellt från hälsenan (1) till pelottmitt lateralt (2)
LVL: längd vertikalt från pelottmitt lateralt (2) till fotsulans plan (3)
Stäng